Top van Brussel

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Inhuldiging van de top van Brussel (2018)

De top van Brussel die plaatsvond in het nieuwe NAVO-hoofdkwartier te Evere op 11 en 12 juli 2018 was een belangrijk moment voor de toekomst van de Noord-Atlantische Alliantie. In een wereld die steeds verandert, en omgeven door een nieuwe veiligheidsarchitectuur, toont NAVO zich als een wendbare en innovatieve Alliantie die haar leden tegen elke bedreiging beschermt. Gedurende de top van Brussel namen de 29 staatshoofden en regeringsleiders belangrijke beslissingen om de veiligheid in en rond Europa verder te bestendigen.


Afschrikking en verdediging

NAVO’s voornaamste doelstelling is het beschermen van haar bijna 1 miljard burgers en het bewaren van vrede en vrijheid. NAVO bouwt reeds langer aan een versterkt afschrikkings- en verdedigingsbeleid. Om te verzekeren dat de Alliantie afdoende snel kan ingrijpen werd gedurende de top akkoord gegeven voor de lancering van het ‘Readiness Initiative 4 x 30’: geallieerden stellen wanneer nodig een extra 30 gemechaniseerde brigades, 30 air Squadrons en 30 oorlogsschepen ter beschikking, en dit in maximum 30 dagen tijd. Ook op de toename van kwaadaardige hybride activiteiten speelt NAVO in, door de creatie van Counter Hybrid Support Teams, waarop geallieerden zich kunnen beroepen bij de voorbereiding op en het tegengaan van zulke aanvallen.

NAVO werkt verder aan de aanpassing van de NATO Command Structure, de militaire ruggengraat van de Alliantie, om deze zo sterk en efficiënt mogelijk te maken. Hiervoor zullen twee nieuwe commando’s worden opgericht, één in Ulm (Duitsland) en één in Norfolk (VS). Deze commando’s maken het snelle transport van troepen en materiaal naar, van en doorheen Europa mogelijk. Nu cyber een steeds belangrijker onderdeel van veiligheid en defensie wordt, werd er besloten een Cyberspace Operations Centre op te richten - in België.

Onder Belgische leiding tekenden 16 Ministers van Defensie in de marge van de top een overeenkomst om samen landmunitie aan te kopen en te beheren.


Projectie van stabiliteit en terrorismebestrijding

Wanneer NAVO’s buurlanden stabiel zijn verzekert dit de veiligheid van de geallieerden. Met dit in het achterhoofd keurden de staatshoofden een niet-combattieve trainingsmissie in Irak goed. Deze missie wil via het opbouwen van capaciteiten de heropleving van ISIS voorkomen en zal tevens helpen bij de oprichting van militaire scholen.

Gedurende de top herhaalden de wereldleiders hun steun voor een langdurig stabiel en veilig Afghanistan. Om deze reden werd er besloten het trainen en assisteren van de Afghaanse nationale veiligheidstroepen binnen de missie Resolute Support verder te zetten. Geallieerden verlengen hun financiële steun aan de Afghaanse troepen tot en met 2024. België zal 8,2 miljoen euro bijdragen aan het ANA (Afghan National Army) Trust Fund.

Daarnaast werden er nieuwe assistentiemaatregelen goedgekeurd voor Tunesië, dewelke de Tunesische autoriteiten helpen bij het ontplooien van hun defensiecapaciteiten. België besloot 600 000 euro bij te dragen aan DCB (Defence Capacity Building) voor zowel Tunesië, Irak als Jordanië.

Ook nam NAVO stappen voorwaarts inzake haar beleid omtrent de uitwisseling van biometrische gegevens, waardoor het in de toekomst eenvoudiger wordt terugkerende terroristen en andere gevaarlijke actoren te identificeren.

NAVO’s open deur zorgt voor stabiliteit en welvaart in Europa. Gedurende de top van Brussel werd besloten de Republiek Macedonië officieel uit te nodigen voor lidmaatschapsonderhandelingen, nadat Montenegro vorig jaar het 29ste lid van de Alliantie werd.


Sterkere samenwerking met de EU

Sterke samenwerking tussen NAVO en EU is cruciaal in het tegengaan van gezamenlijke veiligheidsuitdagingen. Samen hebben NAVO en de EU ongeziene vooruitgang geboekt op menig vlak, waaronder maritieme samenwerking in de Egeïsche en Middellandse Zee, het opbouwen van capaciteiten voor NAVO-partners, cyber defence en de strijd tegen hybride dreigingen. In de marge van de top ondertekenden Jens Stoltenberg, Donald Tusk en Jean-Claude Juncker een verklaring die de strategische visie voor verdere NAVO-EU samenwerking uittekent.


Modernisering van NAVO

Tijdens de top werd het nieuwe Women, Peace and Security beleid en actieplan bestendigd. Een belangrijk stap voorwaarts voor België, waarvoor wij 75 000 euro vrijmaken.


Bedankt!

De NAVO-top in Brussel heeft de gastvrijheid en professionaliteit van België in de verf gezet op het internationale toneel. De vele Belgische autoriteiten en instanties betrokken bij de top hebben deze enorme logistieke en veiligheidsoperatie tot een succes gemaakt, waarvoor onze dank!

Image
Portret top van Brussel (2018)

Remote video URL